Schadeprotocol

Heb jij schade overgehouden aan je wasbeurt bij onze wasstraat? Volg dan deze stappen:

  • Meld je direct na de wasbeurt bij één van onze Washers. Samen zullen wij kijken wat de schade is en of de wasstraat inderdaad de oorzaak van deze schade is.
  • Als de schade door de wasstraat veroorzaakt is, dan dient er een schadeformulier ingevuld te worden tezamen met één van onze Washers.
  • Indien jouw voertuig all-risk verzekerd is, dan kan je de schade claimen op de autoverzekering. Deze zal de schade vervolgens op onze verzekering verhalen.
  • Mocht je niet all-risk verzekerd zijn, dan dien je ons per mail aansprakelijk te stellen en een indicatie te geven van de hoogte van de schade. Wij zullen dit vervolgens naar onze verzekeraar sturen tezamen met het schadeformulier en zij zullen je informeren over het verdere verloop.
  • Als wij tot de conclusie zijn gekomen dat de schade niet door onze wasstraat is ontstaan, zullen wij de schade niet vergoeden. Ben jij van mening dat wij wel aansprakelijk zijn? Schakel dan een onafhankelijke schade-expert van de BOVAG in om de schade te beoordelen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die ontstaan zijn door het niet opvolgen van de instructies van onze Washers, het onjuiste gebruik van de wasstraat  of het betreden van de wasstraat met een ongeschikte auto. Onder ongeschikte auto’s verstaan wij: auto’s met reeds beschadigde of defecte onderdelen en auto’s met dakdragers.